Informationer

Her finder du links til forskellige specifikke informationer vedrørende rammen for vores samtaler, der bl.a. uddyber dine rettigheder og mine forpligtigelser mht.

 • Privatlivspolitik håndteres efter GDPR reglerne, her henvises især til regler om håndtering af personfølsommeoplysninger, som vi mundtlig afstemmer håndteringen af (samt dine klagemuligheder af min håndtering af dine oplysninger) og som du godkendende bekræfter til samtalen efter alle kunstens regler og som jeg skriftligt noterer vi har talt om i din journal. For yderligere info henvises til GDPR.DK Ligeledes henvises til kursusbevis “Få styr på persondatafordningen – guide til sikkerhed i klinikken”, afholdt i regi af dansk psykologforening og Data Protection Service.
 • Journalpligt, som betyder, at jeg ifølge Socialministeriets bekendtgørelse 567 og psykolognævnet j.nr. 3510-12 vedrørende journalpligt for autoriserede psykologer skal skrive journal der indeholder følgende punkter:
  • Navn, adresse, tlf., cpr, henvisningsårsag, overensstemmelse med sundhedskort. Identifikation af kriseniveau/selvmordsrisiko. Ressourcer, netværk. Funktionsniveau for behandling. Behandlingsplan. Indtryk/vurdering. Aftale dato.
 • Tavshedspligt – alle psykologer har tavshedspligt, læs mere her
 • Utilsigtede hændelser:  Psykologer  har pligt til at indrapportere hvis der sker skade på klienten f.eks. Fald i tæppe, på trappe o.lign.
 • Klagmuligheder: Hvis en klient ønsker at klage over en behandling indbringes denne til  Styrelsen for  Patientklager eller psykolognævnet.
 • Klager over prisen for henviste klienter vedr.  praksisoverenskomsten rettes til Region Syd som behandler klagen i regionens samarbejdsudvalg/landssamarbejdsudvalg. Klager over øvrige priser rettes til Birgitte Wiese i privat praksis.
 • Hvis Psykologen bliver bekendt med skader der antages at kunne give ret til erstatning informerer psykologerne klienten herom.
 • Psykologen indsamler systematisk information om klientens oplevelse af kvalitet mht. de fysiske rammer og samtalen. Klienten/du opfordres til at tilkendegive din vurdering: blw@birgittewiese.dk så ofte du ønsker evt. efter hver samtale F.eks ved at besvare følgende spg.:
  • Har jeg følt mig hørt, forstået og respekteret?
  • Arbejdede vi med det jeg gerne ville?
  • Passede psykologens måde at arbejde på mig?
  • Var dagens behandling alt i alt passende for mig?