Birgitte Wiese

20.000+ timers erfaring

Om mig

blw
Navn: Birgitte Louison Wiese
Født: 1963.
Mobil telefon: (+45) 23 900 300
Mail: blw@birgittewiese.dk

Uddannelser, efter- og videreuddannelser:

- Autoriseret Psykolog - af Psykolognævnet/Socialministeriet.
- MBA, Master of Business Administration in International Management - Analyse af beslutninger.
- Cand. Negot, Negotiation - Forhandle mellem parter.

- Ydernummerpsykolog - tager imod lægehenvisninger for terapiforløb.

Har en bred vifte af efteruddannelser indenfor Dansk psykologforening:
i Psykoterapi og Psykotraumatologi (krise) og Organisationspsykologi.

Jeg foretager løbende kvalitetssikring af mit arbejde gennem samtaleforløbsevaluering, supervision og via tilegnelse af opdateret national- og international viden.

Seneste ansættelse (2004 - 2013): Chefkonsulent, Fagleder(Chefpsykolog) i ALECTIA (850 ansatte). Danmarks største Autoriserede Arbejdsmiljørådgiver.
Selvstændig Psykologpraksis (siden aug. 2013 til nu ). Psykoterapiforløb, Erhvervspsykologisk Rådgivning, Ledersparring og proceskonsultation. Nå den ønskede forandring privat som arbejdsmæssigt.

Den 4.11 2020 blev min praksis Akkrediteret via Den Danske Kvalitetsmodel af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Akkrediteringsnævnet skrev: "Psykologen har arbejdet særdeles grundigt med akkrediteringsstandarterne og udviser en udpræget læringsorienteret tilgang til kvalitetsudvikling". Bedømt på 10 Indikatorer: 1. God klinisk praksis. 2. Tavshedspligt, diskretion. 3. Klientjournal, journalaudit. 4. Datasikkerhed. 5. Utilsigtede hændelser. 6. Klienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder. 7. Førstehjælp. 8. Efteruddannelse. 9. Klinikinformation. 10 Hygiejne. Akkrediteringen gælder i 3 år til 03-11-2023.

Medlem af:
Dansk Psykologforening - Er underlagt Etiske retningslinier for nordiske Psykologer, herunder tavsheds- og journalpligt.
Selskab for Psykotraumatologi
ESTSS - The European Society for Traumatic Stress Studies.
ISTDP - Intensive short term Dynamic Psychotheraphy
Organisations psykologisk Selskab
CA - civiløkonomerne