Hjælp til det som er svært privat og arbejdsmæssigt

Ydelser, pris/honorar og tilskud

Ring og lad os få en snak om dine udfordringer.

Sammen skaber vi forandringer.

15.000+ timers erfaring i professionel udredning og intervention for privatpersoner samt offentlige og private virksomheder.

Privatpersoner

Har du været udsat for en af følgende hændelser (1-9) eller har Angst eller Depression (10 og 11), kan du via Lægen få en henvisning og få tilskud til samtalerne:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælpen kan ydes forud for indgrebet, når anmodning er fremsendt til abortsamrådet
 9. personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat Depression mellem 18 og 37 år
 11. personer, der lider af Angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18 og 28

Individuelle konsultationer, for personer med lægehenvisning, har en varighed på 45 - 60 minutter med mindre andet er aftalt.

Konsultationer med to lægehenviste personer har en varighed på 80 - 90 minutter.

Priser

Med henvisning indenfor alm. arbejdstid:

Egenandel ved (kategori 1 - 11): Første konsultation  kr. 410,06 anden konsultation og efterfølgende kr. 341,92

Uden henvisning/egenbetaling:  samtalens varighed kan variere, der betales for medgået tid. 

mellem kl. 09 - 18.00 pr. time kr. 999,-

mellem kl. 18 - 21.00 pr. time kr. 1145,-

Helligdage/weekend kr. 1530,-

Haste/Akuttillæg indenfor 12 timer kr. 2600,- + alm. takst.

Arbejdsmæssige udfordringer, herunder sparring til udvikling på:

 • Individuel
 • Gruppe/Team/Afsnit/Afdeling
 • Organisationen
 • Leder/Ledelse
 • Krisebistand på alle ovenstående niveauer

Ring for at aftale nærmere